Job Opportunities
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 28/6 ซ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Fax : 02-814-6137 E-mail :hr_supattaya@thairung.co.th , truhrd_wichada@thairung.co.th, hr_punnada@thairung.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-420-0076 ต่อ 106, 228

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลด ใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านให้สมบูรณ์ แล้วส่งแฟกซ์ หรือ นำมายื่นที่บริษัทฯ
เพื่อความสะดวกใน การพิจารณา

สำหรับการเปิด ใบสมัคร ขึ้นอ่านเครื่องของท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ หากไม่มีโปรแกรมดังกล่าว ท่านสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
Welfare
Job Opportunities
เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  รายละเอียด :

รายละเอียดงาน

1.จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไปโดยวิเคราะห์รายการเพื่อบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นจริง

2.จัดทำข้อมูลระบบทรัพย์สินรวมถึงซื้อใหม่ โอนย้าย ตัดจำหน่าย ติดรหัสฯ และคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน

3.ตรวจสอบรายงานผิดปกติในงบทดลอง รวมทั้งความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีกับรหัสบัญชีกับรหัสกับศูนย์รับผิดชอบ

4.ปิดบัญชีประจำเดือนพร้อมคำนวณภาษีเงินได้ฯ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพกร

5.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

6.จัดทำงบกำไรขาดทุนแยกแผนกเปรียบเทียบ Actual กับ Target

7.จัดทำงบ Present พร้อมการวิเคราะห์เพื่อใช้ประชุม Monthly

8.จัดทำงบใน Package พร้อมจัดกลุ่มประเภทบัญชี เก็บข้อมูล เปิดหมายเหตุท้ายงบพร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบ

9.จัดทำข้อมูลแบบ ภงด.50,51 พร้อม สบช.3

10.ประมาณการงบกำไรขาดทุนรวมถึงเกณฑ์การปันส่วน

 

 คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง/ชาย
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  3. มีความรู้ ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี งานวางแผนและงบประมาณ 1-3 ปี
  4. มีทักษะในการประสานงาน และทักษะการสื่อสารดี
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
  6. มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Internet explorer)
  7. ใช้ โปรแกรม Oracle หรือ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
                                                                  สวัสดิการ                                                                         
 - เบี้ยขยัน 400 - 600 บาท/เดือน  - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม   - ค่ารักษาพยาบาล 
 - รถรับ - ส่ง พนักงาน                     - ชุดยูนิฟอร์มบริษัท  - เงินสวัสดิการฌาปนกิจ 
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  - สหกรณ์ออมทรัพย์  - กีฬาสีภายใน
 - เงินโบนัสประจำปี   - ปรับเงินเดือนประจำปี   - งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
 - ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี  - เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  
       
      Posted : 01 July 2019
back

Home | The Company | Industrial Products | Technology | Investor | CSR | Job Opportunities | Download | Contact Us | Thairung Group

Thai Rung Union Car Public Company Limited 304 Macharoen Road, Nong Khang Phlu, Nong Khaem, Bangkok 10160
Telephone 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 Fax. 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
Thai CAC