นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ข่าวสารล่าสุด


  • ตลาดหลักทรัพย์
  • สื่อสิ่งพิมพ์
 
รายงานผลการใช้สิทธิ exercise TRU-ESOP 2015 ครั้งที่ 32
วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (TRU-ESOP 2015)
วันศุกร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

 
ไทยรุ่งคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม
วันจันทร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

ไทยรุ่งคว้ารางวัลนวัตกรรม
วันจันทร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

รักษ์ช้าง รักษ์ไทย กับไทยรุ่ง สร้างจิตสำนึกเพื่อสังคมไทย
วันพุธที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

ราคาหลักทรัพย์


  • Stock Price
  • Stock Chart

ปฏิทินนักลงทุน


วันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
     :-     การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
     :-     บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) อาคาร B ชึ้น 6 ห้อง 603 เวลา: 15.20 - 16.20 น

*ดูทั้งหมด


สอบถามข้อมูลนักลงทุน   
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯ
PDF :ขนาดไฟล์ :451 KB.
รายงานประจำปี 2561
PDF :ขนาดไฟล์ : 7.54 MB.
HTML :ดูออนไลน์

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
Thai CAC