นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ปฎิทินกิจกรรม

  • 2563
  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558


วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
28 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
7 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) อาคาร B ชึ้น 6 ห้อง 603 เวลา: 15.20 - 16.20 น
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
16 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) อาคาร B ชึ้น 6 ห้อง 603 เวลา: 15.20 - 16.20 น
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
7 ธันวาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 15.00 น.
21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
2 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2558 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) อาคาร B ชึ้น 6 ห้อง 603 เวลา: 14.10 - 15.10 น
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
3 ธันวาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11 เวลา: 15.20 - 16.20 น.
31 สิงหาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11 เวลา: 14.10 - 15.10 น.
8 มิถุนายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2558 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11 เวลา: 15.20 - 16.20 น.
25 พฤษภาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11 11.20 - 12.35 น.
28 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
Thai CAC