::ปรับปรุงเมื่อ :: วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 : ราคาเปิด :3.64 | สูงสุด : 3.72 | ต่ำสุด : 3.4 | ราคาปิด : 3.42 | เปลี่ยนแปลง : -0.16 | %เปลี่ยนแปลง : -4.47 | ปริมาณซื้อขาย 2,568,655