::ปรับปรุงเมื่อ :: วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 : ราคาเปิด :3.38 | สูงสุด : 3.38 | ต่ำสุด : 3.38 | ราคาปิด : 3.38 | เปลี่ยนแปลง : -0.02 | %เปลี่ยนแปลง : -0.59 | ปริมาณซื้อขาย 5,000