Production Technology

EDP Shop

ระบบป้องกันสนิมของตัวถังหรือชิ้นส่วน โดยใช้การชุบสี EDP (Electro Deposition Paint) ซึ่งเป็นการชุบสีกันสนิมด้วยระบบไฟฟ้า จึงสามารถเคลือบผิวได้ทั่วทั้งชิ้นงาน สามารถป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งสารเคมีที่ใช้ไม่มีสารโลหะหนักต้องห้าม จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Paint Shop

การพ่นสีระบบ Baking Type ซึ่งเป็นสีที่ต้องใช้การอบที่อุณหภูมิสูง (150 องศาเซลเซียส) ทำให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง สามารถป้องกันสิ่งต่างๆ ที่จะมาทำลายผิวสีได้


Automation Technolgy

ปัจจุบัน ในกระบวนการผลิตได้มีการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation Technology) มาใช้ คือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) ใช้ในการทำงานกระบวนการเชื่อมประกอบซึ่งช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน