ออกแบบวิจัยและพัฒนารถยนต์

“ เป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยคนไทย ที่พร้อมไปด้วยศักยภาพ ”
และได้มาตรฐานระดับโลก

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยคนไทย ที่พร้อมไปด้วยศักยภาพในการรับงานด้านการออกแบบและการผลิตแห่งเดียว ในประเทศไทย ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา
เริ่มจากการวางแผนผลิตภัณฑ์ และการสร้างสรรค์งานออกแบบ,การทำ Clay Model จากความเข้าใจใน Concept ของงานจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รถต้นแบบได้ถูกสร้างขึ้นจาก การใช้โปรแกรม CAD การทำงานทุกขั้นตอนทั้งในด้านวิศวกรรม การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และการผลิต ได้รับการวางแผนอย่างดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สามารถ ตอบสนองทุกความต้องการที่ได้วางแผนไว้ และได้มาตรฐานระดับโลก

ลูกค้าของเรา