โครงสร้างกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนและตัวถังของรถบรรทุกพัฒนาผลิตภัณฑ์ และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษผลิตเบาะชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต94%30%99.53%20%94%91%99.99%49%
ผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต94%ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์91%94%ผลิตชิ้นส่วนและตัวถังของรถบรรทุก99%99%พัฒนาผลิตภัณฑ์ และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ91%94%91%ผลิตเบาะชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์

กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน

27,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ประเภทธุรกิจ

ผลิตชิ้นส่วแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต

ที่ตั้งสำนักงาน

304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

เบอร์ติดต่อ

0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076

โทรสาร

0-2814-5030, 0-2420-3664

บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด

ทุนจดทะเบียน

400,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ประเภทธุรกิจ

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

ที่ตั้งสำนักงาน

304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

เบอร์ติดต่อ

0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076

โทรสาร

0-2814-5030, 0-2420-3664

บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียน

1,087,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนและตัวถังรถบรรทุกประเภทต่างๆ อาทิ ตู้บรรทุกแบบ 10 ประตู ตู้บรรทุกแบบปีกนก กระบะบรรทุกดั๊ม กระบะบรรทุกดั๊มพ่วง รถโม่ปูน เป็นต้น ตลอดจนให้บริการหลังการขาย

ที่ตั้งสำนักงาน

10/73 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์ติดต่อ

0-2168-7644

โทรสาร

0-2168-7645

เว็บไซต์

https://www.ttrthairung.co.th

บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด

ทุนจดทะเบียน

25,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง ศุนย์บริการหลังการขาย ติดตั้งแก๊ส LPG/NGV รถยนต์

ที่ตั้งสำนักงาน

151 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุเทพฯ 10160

เบอร์ติดต่อ

0-2420-6708, 0-2420-4823, 0-2812-1445-6

โทรสาร

0-2420-1601

เว็บไซต์

http://www.trservice.in.th

บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน

25,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

ประเภทธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ การให้คำปรึกษา และให้บริการงานบริหารองค์กรทั่วไป

ที่ตั้งสำนักงาน

304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

เบอร์ติดต่อ

0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076

โทรสาร

0-2812-1992

เว็บไซต์

http://www.tr-transformer.com

บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียน

74,500,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 74,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสำหรับ Special Purpose Vehicle

ที่ตั้งสำนักงาน

159 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง ตังหวักสมุทรปราการ 10540

เบอร์ติดต่อ

0-2313-1371-8

โทรสาร

0-2313-1380

เว็บไซต์

http://www.thaiautoconv.com

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียน

300,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ประเภทธุรกิจ

ผลิตเบาะรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับระยนต์

ที่ตั้งสำนักงาน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เลขที่ 7/122 หมู่ที่ 4 ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวแดง จังหวัดระยอง 21140

เบอร์ติดต่อ

(038) 650-398-400

โทรสาร

(038) 650-400

บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียน

20,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ประเภทธุรกิจ

ประกอบตัวถังห้องโดยสาร และผลิตชิ้นส่วน สำหรับรถอุตสาหกรรมหนัก (Industrial Machinery), รถขุดตัก, รถเครื่องจักรก่อสร้าง, รถเครื่องจักรกลทางการเกษตร และอื่นๆ

ที่ตั้งสำนักงาน

304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

เบอร์ติดต่อ

0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076

โทรสาร

0-2812-0844, 0-2814-5030, 0-2420-3664