Engineering Design

การออกแบบด้านวิศวกรรมเริ่มต้นจาก Design Concept หรือ Styling Design ที่ได้รับการยอมรับของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลทั้งหมดมากำหนดรายละเอียดในการออกแบบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ ในทุกขั้นตอนของการออกแบบจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องและตรวจสอบความถูกต้องของงานออกแบบวิเคราะห์ด้านโครงสร้างและการทดสอบโดยใช้โปรแกรม CAD, CAM, CAE

ประสบการณ์ออกแบบของทีมวิศวกรโดยส่วนใหญ่ คือ งานออกแบบตัวถังรถที่เป็น Outer Panel และ Inner Panel ทั้งหลาย, ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายใน เช่น เบาะนั่ง แผงประตู แผงคอนโซล. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายนอก เช่น ชุดกันชนหน้า-หลัง ชุดกระจังหน้า คิ้วล้อ ชุดแต่งแอร์โร่พาร์ทรอบคันด้วยโปรแกรมออกแบบสามมิติ, การสร้างต้นแบบบน Layout Machine ขนาดเท่าจริง อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบที่ทันสมัย การทดสอบในสถานการณ์จริงก่อนการผลิต ปัจจุบัน RD มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการออกแบบ ทำ Prototype, CAD Model และการทดสอบ

ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบที่ทันสมัย
การทดสอบในสถานการณ์จริงก่อนการผลิต
ปัจจุบัน RD มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ในการออกแบบทำ Prototype, CAD Model
และการทดสอบ